Genel Konular
MAKALELER
  ********Açıklama*********
  Hastalıklı Kanarya Satılması,Alınması.
  ---DUYURU---DUYURU--
  Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
  Spirulina ve Kanaryalar
  Kuş Tüylerinin Yapısı
  Tüy Değişiminde Beslenme
  Kafes Kuşlarının yaşam Felsefesi
  Kuş yumurtasının tasarımı..
  Yararlı Besinler
  Gerekli bilgiler
  Uyuz Bitleri
  Dişi kuşun önemi ve genetiği
  Eşleştirmelerde aile içimi çeşitlilik mi
  Kuşlarda beyin ve ötüm
  Malinua-Harz orijin teorileri (varsayım)
  Siyah nokta hastalığı (İtalya)
  Kanarya beslenmesinde bilinmesi gerekenl
  Parisien'lerin Beslenmesi
  Kanaryalar ve Su
  Glosterler ve Beslenme önerileri
  Glosterlerde tüy dökümü
  Kanarya Sevmek
  Mantar Enfeksiyonlar
  Kuşlarda Güneş ışığı
  Beslenmede Avrupalı Yaklaşımı
  Anne Babalarından ayrılan yavru
  Kanaryaların kısa tarihçesi
  Bir kuşun genel görünümü.
  Bülbül ötümlü kanary
  Kanaryalara genel bakış
  GENEL BAKIM
  Üreme dönemi dışında proteinin önemi
  Prematüre ölüm sendromu
  Kanarya kafesleri
  Üreme döneminde proteinin önemi
  Bira mayası ve kanaryalar
  Hayvanlar Aleminde Temizlik
  Kuşlarda Kurt Bit ve Parazitler
  MUHABBET KUŞU BAKIMI
  MUHABBET KUŞLARI
»Genel Konular / TKKKF Yarışma Tüzüğü / IRK KANARYALARI YARIŞMASI TÜZÜĞÜ
IRK KANARYALARI YARIŞMASI TÜZÜĞÜ/2011-01-23 00:00:00

 TÜRKİYE KANARYA VE KAFES KUŞLARI FEDERASYONU 2010-2011 SEZONU YARIŞMA TÜZÜĞÜ

Bu tüzük TKKKF yönetim kurulunun verdiği yetki ile Oğuz Özkaya tarafından düzenlenmiş TKKKF yönetim kurulunca onaylanmıştır.
Bu tüzük TKKKF’nin düzenlediği tüm yarışmalarda uygulanır.
Yarışmaların belirli bir düzen ve disiplin içinde geçmesini sağlar. Yarışmalar katılan dernekler ve üyeleri ile katılan tüm yarışmacıları istisnasız bağlar. Yarışmaya katılan herkes bu tüzüğü okumak, öğrenmek ve uygulamakla yükümlüdür.
Bu tüzük TKKKF üyesi derneklere posta ile bir adet gönderilir ve TKKKF’nin resmi internet sitesi www.tkkkf.org.tr de yayınlanır.
Bu tüzükte belirtilen kuralları bilmemek mazeret olarak gösterilemez ve mazeret kabul edilemez.

Yarışma Salonlarının Özellikleri:
Yarışma yapılacak salonlar iki günlükler için 1000m2 den büyük ve en az 2000 kişiyi misafir edecek büyüklükte tek günlükler için 500m2den büyük en az 750 kişiyi misafir edecek büyüklükte modern, temiz, havalandırmalı, yeterince ılık olmalıdır. Misafirlere yetecek kadar masa ve sandalye bulunmalı yeterli otoparkı olmalıdır.
İki günlük yarışmalarda gece salon ısısı 10 C nin altına düşmemeli muhakkak gece güvenlikçisi olmalıdır. Salonların Tuvaletleri temiz olmalı tuvaletlerde sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu muhakkak olmalı tuvaletler dernek görevlileri tarafından düzenli kontrol edilme bu malzemeler bittikçe yerine yenileri konmalıdır.
Salonlarda misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak çay, kahve, meşrubat ve yemek satışı yapacak stantlar bulunmalıdır (yemek satışı için konulacak standın yerine dikkat edilmeli salonu yemek kokusu sarmamasına özen gösterilmelidir.)satış yapan firmaların şehrin özelliğini taşıyan yiyecekler yapmalarına ve temizliğine özen gösterilmelidir. Hiç bir dernek bedava bir şeyler ikram etmek zorunda değildir bu tür ikramlar tamamen derneğin kendi insiyatifindedir. Çay bardakları hijyen açısından plastik ve tek kullanımlık olmalıdır.

Yarışma Standları ve Salon Düzeni:
Yarışma Salonunda yarışma kuşlarının konulacağı yeterli yarışma standı olmalıdır. Bu en az 1500 kuş gelecek şekilde hesaplanmalı ve tedarik edilmelidir. Eksik stant olması yarışma kuşlarının stant harici yerlerde sergilenmesi yarışmayı düzenleyen derneğe ceza gelmesine sebebiyet verebilir. Bu stantların enalt sırası yerden azami 60cm yükseklikte olmalı en üst yüksekliğide 160 cm geçmemelidir. Stantların devrilmelere karşı emniyetli bir sistemle kurulmasına dikkat edilmelidir. Yarışmayı düzenleyen dernek yarışma sabahı saat 9.00da stantları ve salon düzeni hazırlanmış olup, salonu yarışmacı ve ziyaretçilere açmakla mükelleftir. Yarışmaya kayıtlar 2 günlük yarışmalarda Cumartesi 1 günlük yarışmalarda Pazar saat 9.00 da başlar.12.00da sona erer. Saat 12 den sonra gelen yarışmacılar Uçak rötarı yol kapanması gibi sebepler dışında hiçbir şekilde kayıt edilmez. Geç kayıt yarışmanın akışını etkiliyorsa yapılamaz.

Yarışmaya Kayıt:
Yarışma salonu kayıt günü sabah saat 8.00da açılır. Yarışmaya kayıt 2 günlük yarışmalarda Cumartesi sabah 9.00da Bir günlük yarışmalarda Pazar günü salon sabah saat 8.00da açılır kuş kayıt saat 9.00 da başlar her ikisinde de saat 12.00 da sona erer. Yarışma kayıt saatini uzatmak sadece TKKKF ‘nin görevli komisyonlarınca belirlenir. Dernekler veya kişiler keyfi karar alamazlar. Yarışma düzenleyen dernek isterse internetten kayıt yapabilir. İnternetten kayıt sistemi federasyon sitesinde en az 21 gün önce duyurulur.
Yarışma kaydı yarışmayı yapan derneğin görevlendirdiği yeterli sayıdaki dernek üyeleri tarafından yapılır. Kuş yarıştıracak yarışmacılar kuş kayıt formunu doldurarak kayıt masasına gelirler kuş kayıt formunda bilezik bilgilerinin eksiksiz olarak yazılmış olması gerekir eksik yazılan formları düzeltmek kayıt masasındaki görevlinin işi değildir görevli sadece kendisine verilen formu kayıt etmekle mükelleftir.
Yarışma kayıt formu TKKKF ‘nin dağıttığı form olmak zorundadır.

Yarışmaya Kategorilerinin Belirlenmesi:
Yarışmaya Katılacak dallar ve özel durumlar ilgili komiteler tarafından her sezon başında belirlenir, daha sonra TKKKF Hakem komitesi ile görüşülür. Hakem komitesi TKKKF Yönetim kuruluna sevk eder. TKKKF yönetim kurulunca kabul edildikten sonra TKKKF sitesinde yayınlanır. Komitenin kararını TKKKF yönetim kurulu kabul etmek zorunda değildir. Fakat TKKKF yönetim kurulu tarafınca yapılacak değişikliği komite kabul etmek zorundadır. 2010–2011 sezonunda yarışacak dallar eklerde belirtilmiştir. Her yarışmacı yarışacağı dalda kategorileri ve özel durumları bilmek mecburiyetindedir.

Derecelendirme ve Ödül:
Türkiye Yarışması ile puanlı yarışmaların 2 günlük olanlarında tüm kuşlar hakemler tarafından puanlanır.
1.2,3, lere madalya verilir tüm derece alan kuşlara sertifika verilir. Her ırkın en iyisine kupa verilir. Takım yarışmalarında 1.lere kupa 2.ve 3. lere madalya verilir.
Kupa ve Madalyalarda TKKKFnin logosu ve/veya ibaresi olmalıdır. Madalya ve kupaların bedelini yarışmayı düzenleyen dernek öder.
Bir günlük yarışmalarda kuşlar eleme usulü ile seçilir, sadece derece alan kuşlar hakemler tarafından puanlanır.
1, 2,3, lere madalya verilir tüm derece alan kuşlara sertifika verilir. Her ırkın en iyi kuşuna kupa verilir.
Madalya ve kupalarda TKKKF’nin logosu ve/veya ibaresi eklenmelidir. Madalya ve kupaların bedelini yarışmayı düzenleyen dernek öder.
Tüm Yarışmalarda derece alan kuşlara Dış çapı minimum 6cm olan derece kokartları asılmalıdır. Kokartlar federasyonun seçtiği kişi veya kuruluşa yaptırılır bedelini yarışmayı düzenleyen dernek öder.
Türkiye yarışmasında ilk 5 seçilir tüm 1.2.3.4.5.lere madalya, kokart ve sertifika verilir. Ayrıca her dalın en iyi kuşuna kupa verilir. Takımlarda 1.lere kupa, kokart, sertifika 2.3.4.5. madalya, kokart ve sertifika verilir.

Hakemler:
Konusunda deneyimli, güvenilir, jüri eğitim seminerlerine katılmış ve hakem ehliyetine sahip kişiler olabilir. Hakem ehliyeti olmayan hiç kimse hiçbir şekilde hakem olarak görevlendirilemez. Yıl içinde hakemleri görevlendirmek tamamen TKKKF nin kurmuş olduğu Hakem Komitesinin tasarrufundadır. Komiteler yarışma sabahı yarışmaya gelen hakemler arasından o gün hakemlik yapacakları belirler hakemler tek ırka tek asıl Jüri ve tek yardımcı jüri ile çalışırlar Karar yetkisi Asıl jüridedir. Asıl jüri, yardımcıyı açıklamaları ile eğitir kararlarını detayları ile anlatarak yardımcıyı ileride jüriliğe hazırlar. Hakem olacak kişinin hakemlik yapacağı dalda kendi kuşu olmamalıdır. Hakemin kararı seçilmiş kuş da diskalifiye hatası yoksa hiçbir şekilde değişmez. Sonuca itiraz etmek sadece kuş sahibinin üyesi olduğu dernek tarafından yarışma günü yazılı olarak Hakem komitesine dilekçe vermesi şeklinde olur Komite hakemin yanlı bir kararının olduğu kanaatine varırsa hakemi ileriki yarışmalarda dinlendirir.
Seviyesiz bağıra çağıra yapılan itirazlar ile bilinçsiz hareketlerde bulunan yarışmacı disiplin kuruluna sevk edilir. Ceza olarak ilkinde 1 sene yarışmalardan men edilir. Aynı veya benzer bir olayın tekrarını halinde 5 yıl yarışmalardan men edilir.
İsteyen dernek yurtdışından COM hakemlik belgesine sahip hakem getirebilir Bu hakem en az 2 hafta önceden TKKKF ye bildirilir ve TKKKF hakem komitesinin oluru alınır. Hakemin masrafları yarışmayı düzenleyen dernek tarafından karşılanır. Yarışmalarda ince tüy kalın tüy ve renk ayrımları o dala bakacak hakemler tarafından yapılır. Yarışmacının kuşunu yanlış bir dalda yarıştırma hakkı yoktur seçicilik ve kuşun yarışacağı dal tamamen hakemin inisiyatifindedir.
Hakemler dereceleme bitince kokartları takmadan önce kuşların bileziklerini kontrol edip sıralamayı kayıt altına alıp hiçbir yanlışlık olmadığına emin olmalı herhangi bir yanlışlıkta kokartları takmadan Bağlı olduğu komiteye danışmalı bunun sonunda kokartları takıp fişleri doldurup imzalayıp görevlerini tamamlamalıdır.
Hakem olmak şereftir Hakemlere ücret verilmez.
Hakemler tüm değerlemelerini COM standartlarına göre yapmalılar hatta yanlarında COM standartlarını belirten kitapçık bulundurmalılardır.
Puanlı yarışmalarda kullanılacak puan kartları TKKKF tarafından COM standartları baz olarak düzenlenir yarışmayı düzenleyen derneğe bedeli karşılığı istediği kadar verilir.Hakemler puanladıkları kartları imzalamak veya mühürlemekle görevlidir.
Hakemler bir kuşu diskalifiye edecekse kesinlikle komitede görevli 2 kişinin olurunu almalı diskalifiye sebebini puan kartına yazmalıdır keyfi ve sebep yazılmadan diskalifiye yapılmamalıdır.

Bilezik ve Bilezik Bilgileri:
Bilezik kanaryaların ve kafes kuşlarının hüviyetidir. Yarışmalara katılacak olan o yılın yavrularının ayaklarında aşağıdaki standartlarda alüminyum renkli bilezik bulunmalıdır. Bu bilezikler COM’un belirleyeceği şartlara uygun olmalıdır. Bileziklerin büyüklükleri her komitenin COM standartlarına uyularak aldığı ölçülerde olmalıdır. Bu ölçüler TKKKF’nin resmi internet sitesi www.tkkkf.org.tr de yayınlanır. Üreticiler bu ölçülere uymak zorundadırlar. Ölçülerin belirlenenden büyük olması diskalifiye sebebidir. (Bileziğin belirlenen ölçüden küçük olması kuşun diskalifiye edilmesini gerektirmez.)

Bilezik bilgileri
Yıl---10
Emniyet Rengi—Altın sarısı
Üye Derneğin şehir plakası Varsa kısaltma harfi—35 S veya
45 M gibi
Yetiştiricinin Derneğe kayıt olduğu numara---------033 veya 135 gibi
Kanaryanın numarası-----------------------------------001.042.136 gibi bilezik sıra nosu.

Kuşların bilezik bilgileri kayıt formuna doğru yazılmalıdır. Yanlış beyan veya her hangi bir derneğe üye olmadan yarışmaya girenlerin tespiti halinde kuşları dereceye girdiyse ilkinde tüm ödülleri ve dereceleri geri alınır. Olayın tekrarı halinde Disiplin Kurulu tarafından yarışmalardan 1 sene men edilir.


Bilezik Bilgileri ile bir kuşun kimliğinin açıklanmasına kısa bir örnek:
10–07–033–011
2010 yılı Antalya Derneği Üyesi Oğuz Özkaya’nın 11’inci sırada ürettiği kanaryası.
10-35S–199–124
2010 yılı İzmir Serinofil derneği Üyesi Serdar İvit’in 124’üncü sırada ürettiği kanaryası
Bilezik rengi COM tarafından belirlenir.

2007 yılından itibaren bilezikler TKKKF tarafından yaptırılacak ve üzerine TKF harfleri eklenecektir.2007–2008 sezonunda TKKKF nin yarışmalarına sadece TKF rumuzu yazılı kuşlar katılabilecektir.

Bileziklerde yukarıdaki belirtilen ibarelerden başka yani TKKKF nin izin verdiği renk, harf ve rakamlardan başka keyfi isim soy isim ve rumuzların yazılması elenme sebebidir.
Bu yıldan itibaren derneklerde ve yarışma salonlarında satılan kuşlarda da bilezik olmasına dikkat edilecek buna uymayan üreticiler uyarılacaktır.

Yarışmaya Katılacak Yetiştirici ve Kuşlarda Aranan Özellikler:
Türkiye’de yaşayan ve herhangi bir derneğe kayıtlı olan herkes yukarıdaki belirtilen özellikte bilezikli kanaryaları ile istediği yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılmak için T.C vatandaşı olmak gerekmez. Kafes kuşunun sahibinin T.C. de ikametgâhı gerekir. Kafes kuşunun sahibi yarıştıracağı kuşun yetiştiricisi olmak zorunda değildir. Satın aldığı bir kuşla yarışmaya katılabilir. Aldığı tüm derecelerin kupa ve madalyaları kendisine verilir. Tutulacak bir istatistik için kuşun aldığı dereceden dolayı kazandığı puan yetiştirildiği derneğe ve üreticisine yazılır.

Yarışmalara sadece o yılın T.C. hudutları içinde doğan ve ayaklarında geçerli bileziği olan tüzükte belirtilen ırklardaki yavru kanaryalar katılabilir. Doğa kuşları, melezler,muhabbet kuşları,papağanlar vb. kuşlarda iki ve daha üzeri Türkiye bilezikli kuşlar yarışabilir buna komiteler COM yarışma bilgilerine bakarak karar verebilirler.Yurt dışına başkalarına bilezik gönderip kuşlara bu bilezikleri taktıran tespit edilirse o sezon ve takip eden sezon yarışmalardan men edilir. Kazandıkları dereceler iptal edilir ve aldıkları kupa madalya ve benzeri manevi ödüller geri alınır. Derneği namına aldığı puanlarda iptal edilir. Ve Disiplin kuruluna sevk edilir.
UluslararAdmin  ekanarya@ekanarya.com    
Bu Başlık 10210 kez İncelenmiştir. Yorum Eklemek için Giriş Yapmalısınız


ÜYELİK
Ana Sayfam Yap
Kullanıcı Adı:
Parola:
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum?
Yeni Üye
ViTRiN

REKLAMLAR
SAYFA İSTATİSTİĞİ
 Aktif Ziyaretçi:2
 Bugün:67 
 Dün:217 
 Toplam:1392312