Genel Konular
MAKALELER
  ********Açıklama*********
  Hastalıklı Kanarya Satılması,Alınması.
  ---DUYURU---DUYURU--
  Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
  Spirulina ve Kanaryalar
  Kuş Tüylerinin Yapısı
  Tüy Değişiminde Beslenme
  Kafes Kuşlarının yaşam Felsefesi
  Kuş yumurtasının tasarımı..
  Yararlı Besinler
  Gerekli bilgiler
  Uyuz Bitleri
  Dişi kuşun önemi ve genetiği
  Eşleştirmelerde aile içimi çeşitlilik mi
  Kuşlarda beyin ve ötüm
  Malinua-Harz orijin teorileri (varsayım)
  Siyah nokta hastalığı (İtalya)
  Kanarya beslenmesinde bilinmesi gerekenl
  Parisien'lerin Beslenmesi
  Kanaryalar ve Su
  Glosterler ve Beslenme önerileri
  Glosterlerde tüy dökümü
  Kanarya Sevmek
  Mantar Enfeksiyonlar
  Kuşlarda Güneş ışığı
  Beslenmede Avrupalı Yaklaşımı
  Anne Babalarından ayrılan yavru
  Kanaryaların kısa tarihçesi
  Bir kuşun genel görünümü.
  Bülbül ötümlü kanary
  Kanaryalara genel bakış
  GENEL BAKIM
  Üreme dönemi dışında proteinin önemi
  Prematüre ölüm sendromu
  Kanarya kafesleri
  Üreme döneminde proteinin önemi
  Bira mayası ve kanaryalar
  Hayvanlar Aleminde Temizlik
  Kuşlarda Kurt Bit ve Parazitler
  MUHABBET KUŞU BAKIMI
  MUHABBET KUŞLARI
»Genel Konular / TKKKF Yarışma Tüzüğü / KANARYA ve KAFESKUŞLARI FEDERASYONU HAKE
KANARYA ve KAFESKUŞLARI FEDERASYONU HAKE/2011-01-23 00:00:00

KANARYA ve KAFESKUŞLARI FEDERASYONU HAKEM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam

Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Kanarya yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Hakem Kurulu tarafından yarışmalarda görev yapacak hakemlerin, yetki  ve sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Yönetim kurulu ………sayılı Komiteler Hakkındaki Kararın …. uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

COM                          : Dünya kuş Federasyonunu

F H K                         : Federasyon Hakem Komitesini

KKKF                        : Kanarya ve kafes kuşları Federasyonu’nu ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Esas Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyon Hakem Kurulu

Hakem Kurulunun Bölümleri

Madde 5- Hakem Yetiştirme Kurulu, Hakem atama Kurulu

Federasyon Hakem Kurulunun Kuruluşu

Madde 6- Federasyon Hakem Kurulu 5 üyeden oluşur. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
 

Federasyon Hakem Kurulunun Görev Süresi

Madde 7- Federasyon Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Yönetim kurulu görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder.

Federasyon Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

a)      Üyenin İstifa etmesi

b)      Federasyon Yönetim kurulunun isteği,

c)      Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmeme, durumunda sona erer.
 

Federasyon Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı
 

Madde 8- Federasyon Başkanı Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

a)      Merkez Hakem Kurulu gerekli gördüğü her zaman toplanır.

b)      Merkez Hakem Kurulu toplantısına, Federasyon Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıyı asbaşkan yönetir.

c)      Merkez Hakem Kurulu, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.

d)      kararı kabul edilir.

e)      Kararlar  üyelerce imzalanır.2 gün içinde federasyon kuruluna bildirilir.

 

Federasyon Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde9- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)      COM’ hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

b)      Türkiye yi belli bölgelere ayırıp senede 4 seminer düzenleyip seminer verecek kişileri atamak

c)      COM ve yabancı ülkelerin Kanarya Federasyonunun düzenleyeceği seminerlere katılacak eğitici ve hakemleri ilgili kurullarla işbirliği yaparak belirlemek ve Federasyon yönetiminin onayına sunmak,

d)      Hakem kursları açmak, yabancı eğitici, gözlemci ve hakem çağırmak üzere Yönetim kurulundan onay almak,

e)       Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

f)        Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylatmak,

g)       Hakemlerden başarılı görünenleri Federasyon aracılığı ile COM’a uluslararası Hakemlik için teklif etmek, bu adaylarla ilgili belgeleri hazırlamak ve COM’a gönderilmek üzere Federasyona sunmak,

h)      Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak,

i)        Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri denetlemek

j)        Hakemlerin görev aldıkları yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak,

k)      Yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin atamasını yapmak,

l)        Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve Hakem Bilgi Formunu hazırlamak.
 

Federasyon Hakem Kurulunun Hazırlayacağı bilgi Formu 

Madde10- Hakem Bilgi Fişlerinde aşağıda yazılı hususlar bulunur.

a)      İl’i ve lisans numarası

b)      Hakemin adı ve soyadı

c)      Baba adı

d)      Doğum yeri ve tarihi

e)      Öğrenim durumu

f)        Bildiği yabancı diller

g)      Üye olduğu dernek

h)      Mesleği ve iş adresi

i)        Ev adresi

j)        Savcılıktan iyi hal kağıdı

k)      Medeni hali

l)        İş ve ev ve cep telefon numaraları,

m)    Nüfus cüzdan fotokopisi
 

Hakem Lisansı İptali

Madde 11- Hakem Lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir.

a)      Üç defa üst üste mazeretsiz hakemliğe gelmemek,

b)      Kanarya kaidelerinde yetersizlik göstermek,

c)      Kuş seçim sırasında görevli olup, yetersiz kuşu müsabakada dereceye sokmak ve görevini kötüye kullanmak,

d)      Faal hakemlik yapmasına mani sağlık yönünden engeli olduğunu tespit etmek

İKİNCİ BÖLÜM

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar

Madde 12 Bu Yönetmelik çerçevesinde ve Federasyon kurallarına göre verilen görevlerini tam olarak yapmayan, eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, hakem kurallarına karşı gelen, Federasyon Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen ya da yapmayan.

 Hakem Yetiştirme

Madde 13 Hakem Yetiştirme Kurulu Irk, Renk ve Ötüş komitelerinden atanacak şahıslardan oluşur. Irk hakemi için ırk komitesindeki kurs verecek şahıslardan istifade edilecektir. Renk ve Ötüş hakemleri kursu için yurt içinde bu dalda bilgi verebilecek otorite olmadığından, yurt dışından hakemler getirilerek kurs verdirilecektir.

Madde 14 Yurt dışından seminer için getirilecek hakemler için ödenecek masraflar kursa katılacak adaylardan toplanabilecektir. Seminer ve Kursların tarih ve yerleri Hakem Kurulu tarafından belirlenecektir.

Madde 15 Hakem Atama

Hakem Atamalarını yarışma günü veya bir hafta önceden Hakem komitesi yapar
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

Hakemlerin Yarışma Öncesi Yapması Gereken İşler

Madde 16 Hakemler yarışma öncesinde;

a)      Bütün hakemler bir araya gelerek salonun fiziki şartlarının federasyon Yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol ederler.

b)      Yarışacak kuşların İnce tüy (Acı) Kalın tüy (Kamışı) ayırımını yapar

c)      Hasta veya Uzuvlarından birisi olmayan kural dışı kuşları eler.

 

Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri

Madde 17- Hakemler yarışmalarda aşağıda belirtilen hususAdmin  ekanarya@ekanarya.com    
Bu Başlık 5071 kez İncelenmiştir. Yorum Eklemek için Giriş Yapmalısınız


ÜYELİK
Ana Sayfam Yap
Kullanıcı Adı:
Parola:
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum?
Yeni Üye
ViTRiN

REKLAMLAR
SAYFA İSTATİSTİĞİ
 Aktif Ziyaretçi:1
 Bugün:67 
 Dün:217 
 Toplam:1392312