Genel Konular
MAKALELER
  ********Açıklama*********
  Hastalıklı Kanarya Satılması,Alınması.
  ---DUYURU---DUYURU--
  Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
  Spirulina ve Kanaryalar
  Kuş Tüylerinin Yapısı
  Tüy Değişiminde Beslenme
  Kafes Kuşlarının yaşam Felsefesi
  Kuş yumurtasının tasarımı..
  Yararlı Besinler
  Gerekli bilgiler
  Uyuz Bitleri
  Dişi kuşun önemi ve genetiği
  Eşleştirmelerde aile içimi çeşitlilik mi
  Kuşlarda beyin ve ötüm
  Malinua-Harz orijin teorileri (varsayım)
  Siyah nokta hastalığı (İtalya)
  Kanarya beslenmesinde bilinmesi gerekenl
  Parisien'lerin Beslenmesi
  Kanaryalar ve Su
  Glosterler ve Beslenme önerileri
  Glosterlerde tüy dökümü
  Kanarya Sevmek
  Mantar Enfeksiyonlar
  Kuşlarda Güneş ışığı
  Beslenmede Avrupalı Yaklaşımı
  Anne Babalarından ayrılan yavru
  Kanaryaların kısa tarihçesi
  Bir kuşun genel görünümü.
  Bülbül ötümlü kanary
  Kanaryalara genel bakış
  GENEL BAKIM
  Üreme dönemi dışında proteinin önemi
  Prematüre ölüm sendromu
  Kanarya kafesleri
  Üreme döneminde proteinin önemi
  Bira mayası ve kanaryalar
  Hayvanlar Aleminde Temizlik
  Kuşlarda Kurt Bit ve Parazitler
  MUHABBET KUŞU BAKIMI
  MUHABBET KUŞLARI
»Genel Konular / TKKKF Yarışma Tüzüğü / ÖTÜM KUŞLARI YARIŞMA KURALLARI
ÖTÜM KUŞLARI YARIŞMA KURALLARI /2011-01-23 00:00:00

ÖTÜM KUŞLARI YARIŞMA KURALLARI


1. Genel Bilgi


Bu kurallar Malinua kuşları içindir.
Kuşlarımızın mümkün olduğu kadar  ötüm müsabakalarında eşit şartlarda yarışmalarını sağlamak için aşağıdaki kurallar öngörülmüştür.
Bu kurallara uyulmasından TKKKF , TKKKF’ye  bağlı yarışmaları tertip eden dernekler  ve
ötüm kuşları komisyonu sorumludur.

2. Yarışmalara katılma hakkı


Yarışmalara sadece TKKKF üyeleri katılabilirler.
Her üretici kendi yetiştirdiği kuşlarla yarışmalara katılabilir.
Aynı takım içersinde değişik üreticilerin kuşları bulunamaz.
Üyelik ispatı için kuşların yarışmaların yapıldığı yıl için kapalı 
3,0 mm TKKKF metal yüzükleri ile yüzüklenmiş olmaları şarttır
Aynı takımda  yarışacak kuşların yüzükleri aynı ayaklarda takılı olmaları , kuşların ayaklarında  renkli veya başka derneklere ait yüzükler bulunmaması gereklidir
Eğer bir yarışmada yüzükleri farklı ayaklarda takılı aynı takım içinde olan kuşlar olursa , o takımın  rekabet dişi olarak puanlanıp puanlanamayacağına yarışma organizasyonu karar verir.

3. Kuşların yarışmalara bildirilmeleri

Bu konuda TKKKF nin hazırlayacağı maktu bildirim formlarını müracaat tarihine kadar yarışma komisyonuna ulaştırılması gerekmektedir.
Her yarışmacı istediği kadar takım ve en fazla 3 tane yalnızlarda yarışan kuş bildirebilir.

 

4. Kuşların yarışmalara getirilmesi

Kuşların belirlenen teslim tarihinde yarışma yerine getirilmeleri gereklidir.
Kuşları yetiştirici kendi veya tespit ettiği bir başka kişi getirebilir.
Taşma kasaları ve ötüm kafesleri COM standardında olmalıdır
Ötüm kafeslerinin taşındığı taşıma kasalarının içine kuşların takım içindeki sıralamasına göre
yüzük numaraları , yetiştiricinin  adı soyadı , açık adresi , dernek üyelik numarası ve bağlı olduğu dernek adının yazılı olduğu maktu belge bulunmalıdır.
Kuşları teslim alan yarışma komisyonu yetiştiriciye taşıma kasa numarasının yazılı olduğu teslim alındı belgesi verilir.Yetiştirici yarışmadan sonra kuşlarını bu belge karşılığında geri alabilir.
Yarışma ücreti kuşlar teslim edilirken ödenir

 

 5.Kuşların hazırlık odası

Teslim alınan taşıma sandıkları numaralanır
Kuşlar teslim alındıktan sonra yarışmaya hazırlanmak üzere hazırlık odasına  alınır.
Taşıma kasaları hazırlık odasında masaların üzerine sıralanmış şekilde konulur , üst üste en fazla iki kasa konulabilir.
Hazırlık odasına gün ışığının girmesi engellenmiş olmalı ve sadece gerektiği kadar suni şekilde ışıklandırılmalıdır.
Oda ısısı gece ve gündüz 16-
18 C arasında sabit olmalıdır , ısınma için yanma ihtiva etmeyen ısıtıcılar kullanılmalıdır.
Hazırlık odasında kuşlara her gün taze yem ve su verilmelidir.Yem ve suları verilen kuşların taşıma kasalarının delikli olan iç kapakları kapalı tutulmalıdır .
Eğer puanlama bir günden fazla sürecekse o gün puanlanacak kuşların sabah puanlama başlamadan 1 saat önce iç kapakları açılıp  yarım saat yem yemeleri sağlanır.
Hazırlık odasına kuşların bakımından sorumlu ve taşıyıcılardan başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.Hazırlık odasında sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

6. Puanlama odası

Puanlama odasına gün ışığının girmesi engellenmiş olmalıdır.Puanlamayı yapacak hakemin
Rahat görmesini sağlayacak şekilde suni ışıklandırma olmalıdır.En uygun olanı flora san lambalardır.
Puanlama odası için en uygun ısı 22 C  derecedir .Tolerans + -
1 C derecedir.
Isınma için yanma ihtiva etmeyen ısıtıcılar kullanılmalıdır.
Ayrıca hakemin oturabileceği uygun sandalye yazabileceği uygun bir masa bulunmalıdır.
Kuşların üzerine sıralanabileceği bir masa ve bu masanın üzerinde koyu renkli ışığı yansıtmayan
100 cm yüksekliğinde 80 cm genişliğinde sağlam bir şekilde duran  suni bir duvar bulunmalıdır. Ötüm kafesleri bu suni duvarın 25 cm önüne üst üste sıralanır.
En üstteki kafesin üzeri uygun büyüklükteki  koyu renkli ve ışığı yansıtmayan ince bir tahta parçasıyla kapatılmalıdır.Hakemin masası kuşların masasından
1.20 m uzaklıkta olmalıdır.
Yarışma şartlarına uygun bir puanlama odasının hazırlanmasından yarışma komisyonu sorumludur.Puanlama odasında sigara içmek kesinlikle yasaktır.

7. Kuşların puanlamaya hazırlanması

Her ötüm kafesinin iki tarafına aynı  sıra numaraları yapıştırılır. Bir tanesi yemliklerin bulunduğu ön tarafa  diğeri de hakeme bakan yan tarafa yapıştırılır.
Bir taşıma kasasının içindeki tüm ötüm kafeslerine soldan sağa doğru artan sıra numaraları verilir.
Kuşların puanlanma sıraları  kura usulü ile belirlenir.Kuralar puanlamadan yarım saat önce hakem tarafından çekilir.Kura için o gün yarışacak kuşların taşıma sandık numaraları teker teker küçük kağıtlara yazılır ve görünmeyecek şekilde katlanıp bir derin kaba konulur.
Kurası çekilen kuşlar kasalarının iç kapakları açılıp yem yemeleri sağlanır bu esnada kuşların ötmeleri engellenmelidir.Bu yemleme esnasında ekstra yem verilmesi gerekli değildir.
Puanlama odasına getirilmeden önce taşıma kasasının iç ve diş kapakları kapalı olmalıdır.
Puanlama odasına kuşlar yarışma komisyonu tarafından görevlendirilmiş bir taşıyıcı vasıtasıyla getirilir.Taşıyıcı hakeme kuşların sahibi hakkında ve benzeri bilgiler vermesi kesinlikle yasaktır.
Puanlama odasına gelen kuşlar puanlama masasının üzerine sağdan başlayarak nakil kasasından çıkarılarak üst üste sıralanır.Hakem masasında bakıldığında kafeslerin yemlikleri sola bakmalıdır.Kafesler üst üste sıralandıktan sonra herhangi bir gölge oluşumu engellenmelidir.

8. Puanlama

Puanlama saat  9:00 ile 18:00 arasında  yapılmalıdır.Öğlen 1 saat mola verilir.
Günde 16 takım puanlanır özel durumlarda en fazla 18 takım puanlanır.
Türkiye büyük yarışmasında iki hakemden oluşan heyetle puanlanmalıdır.
Puanlama süresi takım başına yarım saattir.
Puanlama kartları puanlama süresince hakemlerde kalır puanlama bittikten sonra yarışma komisyonuna teslim edilir.Puanlama bitmeden ara sonuçlar verilemez.
Puan kartlarını dikkate alarak yarışma komisyonu takımlarda ve yalnızlarda sıralamalar belirler.
Puan eşitliği durumunda Malinualar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.
İlk olarak Klokkende waterslag puanları karşılaştırılır klokkende puanı yüksek olan Kolokkende puanlarında da eşitlik varsa bollende waterslag puanları karşılaştırılır bollende puanı yüksek olan Eşitlik yine bozulmazsa sırasıyla  Staaltoonen , Bellen ve Tjokken / rol puanları karşılaştırılır , yinede eşitlik bozulmazsa sırasıyla  Fluiten , Chor / Knorr , Rollender Waterslag , Fluitrol ve Bellrol.En son olarak ta  hakemin kanaat puanı veya takım uyum puanı dikkate alınır.
Sıralamayı belirlemek için hakem kanaat puanı ve takım uyum puanları  toplam puandan düşülür.
Bu sıralama takımlar ve yalnızlar kategorisi için geçerlidir
Yalnızlarda tek kuşun puanı, takımlarda takımdaki dört kuşun her turdaki toplam puanı dikkate alınır.
Seçme turlarda  eşitlik durumunda kura ile belirlenir ve bu puan kartına işlenir.(Örneğin en güzel klokkende)
Seçme turlarda takımlar ve yalnızlar rekabet ederler.Ceza puanı alan kuşlar özel turlarda dereceye giremezler.
Yarışmanın şampiyon kuşunu belirlerken de yukarıdaki kriterler geçerlidir.
Puan kartlarında hakemin imzası ve mühürü bulunmalıdır.

9. Puanlamadan sonra kuşların kontrolu

Puanlama bittikten sonra kuşlar taşıma görevlisi tarafından hazırlık odasına getirilir.
Burada yarışma komisyonu tarafından  rasgele olarak yüzük kontrolleri yapılır uygun olmayan bir durum tespit edildiği zaman organizasyon komitesine bildirilir.
Kuşların ait olduğu yetiştirici yarışmadan diskalifiye edilir.
Yüzük kontrolleri yapıldıktan sonra taşıma kasaları ile beraber kuşlar sergi salonunda hazırlanmış raflar üzerine yerleştirilir.Sergi salonuna umumi giriş saatine kadar iç kapaklar kapalı tutulur.Sergi salonu umuma açılana kadar iç kapaklar sabah ve akşam olmak üzere yarımşar saat yem ve su ihtiyaçlarını karşılamak için açık tutulur.
Sergi salonu umuma açılınca iç kapaklar bütün gün açık tutulur.

10. Umuma açık ötüm takdimi

Sergi süresince en iyi takımlardan ve en iyi yalnız kuşlar kategorisinden  umuma açık ötüm takdimi yapılır.Ötüm takdiminin yapılacağı yer ve saati yarışma komisyonu tarafından  belirlenir ve umuma bildirilir.

11. Sorumluluk

Yarışmayı düzenleyen  dernek her türlü kayıplara karşı sorumludur.
Her hangi bir kayıp durumunda kuşlar organizasyon komitesi tarafından  günün şartlarına uygun bir şekilde tazmin edilir.

12. Kuşların geri verilmesi

Sergi süresi bittikten sonra kuşlar yetiştiricilere  kuşları teslim ederken teslim alındı belgesi karşılığında geri verilir.Geri verme işleminin yürütülmesinden yarışma komisyonu sorumludur.

12. Ötüm kafesleri ve taşıma kasaları

Bütün sergilerde ve yarışmalarda COM ötüş kuşları standardındaki kafesler ve taşıma kasaları kullanılması zorunludur.Kafesler ve nakil kasaları kuşlar yarışmaya getirilirken temiz ve bakımlı olmalıdır.

a) Ötüm kafesleri
Standart kafes ölçüleri
Yükseklik 
20 cm
Uzunluk    
21 cm
Genişlik    
15 cm

Mümkün olduğu kadar açık renkli ağaçtan (kayın)  pürüzsüz düzeyi olmalı.
Eşit aralıklarla sıralanmış  siyah teller(yanlarda 14 tane;   tavanda orta kısmından çıta destekli 10 tane;   ön kısmında 10 tane ön kısımdaki tellerin dış taraftan 3. telleri yemlik ve sulukları tutmak  için  alt kısmında
2,4 cm çapında yuvarlak bir açıklık olacak şekilde  çift telden kıvrılmış olarak;  arka kısmında toplam 8 tane   6 tanesi kapıda takılı kapının  en dış kısmında 2 tane 4 mm çapında ince yuvarlak tahta çıta destekli)

Kapı arka kısımdaki sağdaki ilk tele takılı olmalıdır
Kafesin çerçevesini oluşturan  dört köşeli çıtalar 10/10 mm kalınlığında , köşelerdeki dikey çıtalar kafesin üst kısmından
5 mm alt kısmından 10 mm  çıkıntılı olmalıdır.Kafesin alt kısmını çevreli yen tahtalar yemliklerin bulunduğu ön kısım hariç  10 mm kalınlığında veAdmin  ekanarya@ekanarya.com    
Bu Başlık 5513 kez İncelenmiştir. Yorum Eklemek için Giriş Yapmalısınız


ÜYELİK
Ana Sayfam Yap
Kullanıcı Adı:
Parola:
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum?
Yeni Üye
ViTRiN

REKLAMLAR
SAYFA İSTATİSTİĞİ
 Aktif Ziyaretçi:2
 Bugün:68 
 Dün:217 
 Toplam:1392313