Kanarya
MAKALELER
  ********Açıklama*********
  Hastalıklı Kanarya Satılması,Alınması.
  ---DUYURU---DUYURU--
  Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
  Spirulina ve Kanaryalar
  Kuş Tüylerinin Yapısı
  Tüy Değişiminde Beslenme
  Kafes Kuşlarının yaşam Felsefesi
  Kuş yumurtasının tasarımı..
  Yararlı Besinler
  Gerekli bilgiler
  Uyuz Bitleri
  Dişi kuşun önemi ve genetiği
  Eşleştirmelerde aile içimi çeşitlilik mi
  Kuşlarda beyin ve ötüm
  Malinua-Harz orijin teorileri (varsayım)
  Siyah nokta hastalığı (İtalya)
  Kanarya beslenmesinde bilinmesi gerekenl
  Parisien'lerin Beslenmesi
  Kanaryalar ve Su
  Glosterler ve Beslenme önerileri
  Glosterlerde tüy dökümü
  Kanarya Sevmek
  Mantar Enfeksiyonlar
  Kuşlarda Güneş ışığı
  Beslenmede Avrupalı Yaklaşımı
  Anne Babalarından ayrılan yavru
  Kanaryaların kısa tarihçesi
  Bir kuşun genel görünümü.
  Bülbül ötümlü kanary
  Kanaryalara genel bakış
  GENEL BAKIM
  Üreme dönemi dışında proteinin önemi
  Prematüre ölüm sendromu
  Kanarya kafesleri
  Üreme döneminde proteinin önemi
  Bira mayası ve kanaryalar
  Hayvanlar Aleminde Temizlik
  Kuşlarda Kurt Bit ve Parazitler
  MUHABBET KUŞU BAKIMI
  MUHABBET KUŞLARI
»Kanarya / Renk Kanaryaları Türleri / Renk kanarya bilgileri
Renk kanarya bilgileri/2012-01-10 19:20:00

Renk kanarya bilgileri YEŞİL ( Bronz yada Mavi)

Tüm ana karakteristiklerde orijinal evcil kanarya sahip olduğu fazla miktardaki siyah ve kahverengi çizgilenmelerle birlikte görünen yeşil fenotipi ile vahşi kanaryaya (Serinus canaria) benzer. Aslında yeşil görünüm optik bir yanılsamadır. Gerçekte kanarya yeşil pigmente sahip değildir fakat sarı temel renk üzerinde yer alan bol miktardaki siyah ve kahverengi pigmentler yeşil görünümü verir.
Tam olarak kanıtlanmamakla beraber melanistik pigmentin üç formu olduğu bilinir. Birincisi, tüyün uçlarının kahverengi olduğu” phaeomelanin kahverengi olarak bilinen formdur. İkincisi, tüy gövdesinin merkezinin her iki yanında ve gövdenin alt 1/3 ünde ve ayrıca boynuzsu alanlarda “eumelanin siyah”olarak bilinen siyah pigmentin yer aldığı formdur. Son olarak eumelanin kahverengi olarak bilinen bir başka kahverengi pigment vardır ve bu pigment bulunduğu alanlarda birbirine karışmış ya da ayrı birikintiler halinde ve siyah ile maskelenmiş şekilde yer alır.
Bu pigmentler sarı zemin üzerinde yer aldığında kuş yeşil olarak,gümüş zemin üzerinde yer aldığında mavi olarak ve kırmızı zemin üzerinde yer aldığında bronz olarak adlandırılır.Fildişi (ivory)faktör gözle görülebilir olduğunda yeşil ve mavinin başına fildişi ön eki getirilir.Gül bronzu (rose-bronze) terimi kırmızı temel renkli versiyonu için kullanılır.
İngiltere’deki sergilerde yeşil kuşların örneklerine pek sık rastlanılmaz çünkü yetiştiriciler diğer mutasyonlar için bu kuşları damızlıklar olarak tutmak isterler. Dayanıklılıkları ve açıkça tanımlanmış” variegation yapıları kuşları bu amaç için paha biçilmez yapar.Diğer ülkelerde durum böyle değerlendirilmez ve sergilerde çok sayıda yeşil kuş görmek mümkündür.İlerleyen bölümlerde yeşil de dahil olmak üzere tüm renkli kanarya türleri için sergileme kalitesinin nasıl olması gerektiği açıklanacaktır. Burada bahsetmekte fayda vardır ki;ideal kuş düz çimen yeşili rengindedir ve koyu renk gaga ve bacaklara sahiptir. Çizgilenmeler geniş ve belirgin olmalı, yayılımı sadece kafadan arkaya doğru değil yan taraflarda da olmalı ve göğüs bölgesini de kapsamalıdır.Çizgilenmeler her zaman için dişilerde daha belirgindir.
Phaeomelanin pigmentinin fazla miktarda ki varlığı sergi için yeşil variyeteler yetiştirmek isteyenlere herzaman sorun teşkil etmiştir. Bu sadece arzulana siyah çizgilerin görünümünü bozmakla kalmaz fakat aynı zamanda lipokrom renklenmesinin parlaklığını da azaltır.
Bu hata iki şekilde oluşabilir:
1. Kuş çok fazla “frosting” taşıyor olabilir: bu hata kuşun aşırı derecede intensif bir kuşla geri çiftleştirilmesi ile giderilebilinir.
2. Hem phaeomelanin kahverengi hem de eumelanin siyah pigmenti üretiminden sorumlu genlerde bir dengesizlik olabilir. Bu hata kolay kolay düzelmez.
Yeşil yetiştiricileri için en ideal çiftleştirme “self” yeşil ile “self” yeşil arasında yapılır. İdeal olanı her iki kuşun da homozigot olmasıdır ancak kendi içinde seyreltilmiş olmaması şartı ile bir faktör taşıyan heterozigotlardan da iyi yavrular elde etmemek için bir sebep yoktur.
Segi için yeşil kanaryalar yetiştirilmek isteniyorsa her ne pahasına olursa olsun engellenmesi gereken üç unsur vardır:
1. seyreltme faktörü- yeşil serilerde “agate” ( akik) ve kahverengi serilerda “isabel” olarak adlandırılmıştır.
2. Phaeomelanin kahverenginin varlığının istendiği durumlarda ino faktör.
3. Saten (“satinette”) faktörü- çünkü mutasyon sadece seyreltik formda elde edilebilir.Ancak iki noktaya daha değinilmelidir:
1. Yeşil kuşlar sergilemenin yanı sıra ino mutasyonunu elde etmek için çok gereklidir. Fakat sergi kalitesindeki yeşil yerine fazla miktarda phaeomelanin pigmenti taşıyanlar tercih edilmelidir ve bu iş için saklanmalıdır.
2. Kısıtlı imkanlara sahip bir yetiştirici bazen ideal şartlarda kullanılmayacak bir stoku kullanmak zorunda kalabilir. Bu özellikle yeni bir mutasyonu sunmaya çalışan yetiştiricilerin başına gelir. Bu durumda kesin çözüm tüm dünyada “passe portout” olarak adlandırılan ( “yeşil taşıyan isabel” anlamında) kuştur. Böyle bir kuşun faydası hangi tür dişi ile çiftleştirildiğine bakılmaksızın yeşil, kahverengi, akik ve isabel dişi yavrular meydana getirebilme kabiliyetidir. Yetiştirmede dört klasik variyete için uygulanan kurallar bunlar için de geçerlidir.

Özetlemek gerekirse, eğer sergi stoku elde etmek isteniyorsa yeşil kanarya başarılı bir şekilde kahverengi, pastel yeşil, pastel kahverengi, yeşil opal ya da kahverengi opal ile çiftleştirilebilir ancak akik isabel ( isabel agate), isabel pastel, akik pastel ( agate pastel)isabel ino, agate ino, saten isabel(isabel satinette) ile çiftleştirilmemelidir
Fıskiyeli(“jet”)- siyah boynuzsu alanlara sahip yeşil bir kuş üretebilmek için doğru genetik makyajın yapılması gerekse de, yazar tüy dökümünü direk gün ışığı altında gerçekleştiren kuşlarda kalitede bu yönde bir artış meydana geldiğini belirtmiştir. Ancak belirtilmelidir ki bu uygulama ancak var olan siyah rengin koyuluğunu arttırabilir. Onu yoktan var edemez. Bu sonuca ancak doğru çiftleşmeler ile gidilebilinir.
1970’lerin sonlarına kadar fıskiyeli(jet)-siyah boynuzsu alanlara sahip yeşil kuşlar ancak ara sıra görülmüştür.Son zamanlarda bu karakteristiğin daha belirgin olarak ortaya çıktığı özellikle bronz örneklere sıkça rastlanılmaktadır. Bunlar “superokside” olarak tanıtılırlar ve kaynaklarının Italya olduğu düşünülür. Kalıtım modelleri tam olarak tahmin edilemez gibi görünür. İki süperokside eşin çiftleştirilmesi ile dahi oluşacak yavruların benzer şekilde koyu olacağı garanti edilemez. Ayrıca faktörün mevcut olduğu durumlarda faktöre, özellikle gül(rose) serilerinde, donuk bir lipokrom renklenmesi eşlik eder.
Bu notlarda yeşil kanarya temel alınmıştır ancak yapılan yorumların hepsi mavi ve bronza da adapte edilebilir.

Kahverengi (Cinnamon: tarçın)
Kahverengi kanarya cins kanarya yetiştiriciliğinde tarçın olarak bilinir ve eumalanin siyah pigmentinin üretiminden sorumlu genin yapısındaki ani değişme (mutasyon) sonucu ortaya çıkmıştır. 18.yy’ın başlarından beri yetiştirildiği bilinmektedir ancak mutasyonun vahşi kanaryada mı yoksa evcil kanaryada mı meydana geldiği bilinmemektedir.
Kahverengi mutasyonun etkisi siyah çizgilerin rengini koyu çikolata kahverengine değiştirmektir. Orta gri renkteki alt tüylerle eumelanin siyah, boynuzsu alanlarda olduğu gibi ten rengine değişmiştir. Yavrunun yaşamının ilk haftasında gözleri yakut kırmızısıdır. Yetiştiriciler bunun genellikle pembe olarak adlandırırlar fakat bu bir çeşit yanılgıdır. Eumelanin pigmentasyonunun değişen rengi eumelanin kahverengi olarak adlandırılır.
Yeşil seriden olan kuşlarda phaeomelanin pigmentinin mümkün olduğunca uzak tutulmasından hemen her yerde bahsedilir. Optik mavi faktörün bulunması ise büyük bir avantajdır. Kahverengi seriden olan kuşlarda ise tam tersi geçerlidir. Koyu çikolata kahverengi çizgilerin genişliği ve dağılımı özellikle parlak açık renk bir zemin üzerinde istenen bir özelliktir.
Şu ana kadar anlattıklarımızdan her kuşun sergi kalitesinde olamayacağı anlaşılmış olmalıdır. Özellikle klasik variyetelerde (yeşil, kahverengi, akik ve isabel)farklı mutasyonlarda sergileme kalitesinde kuşlar üretebilmek için ayrı damızlıkların tutulması gerekir. İyi kalitede yeşiller üretebilmek için kahverengi kuşun üst kalite yeşilde aranan özelliklere sahip olması gerekir; geniş, belirgin çizgiler ve phaeomelanin kahverenginin yokluğu gibi... Böyle bir örnek kaliteli opallerin ve tartışmalı olarak satenlerinde üretiminde kullanılabilinir. Sergi kalitesinde kahverengi, bu mutasyonların birinci sınıf örneklerini üretmek için uygun bulunmaz ancak kaliteli pasteller ve ino’lar üretmek için uygundur. Bu yüzden elde tutulan damızlıkların sayısına ve yetiştirilecek olan mutasyonların kullanışlı olmasına çok önem verilmelidir.
Kahverengi mutasyon seks geçişli bir resesiftir ve bu yüzden kahverengini üreten genin geçişi seks(X) kromozomu ile saptanır. Bu yüzden erkek kuş şu üç tipten biri olabilir:
1. Kahverengi olmayan (yeşil)
2. Kahverengi taşıyıcı (biri normal allelomorflu diğeri mutasyonlu yeşil)
3. Kahverengi

1ve 2’nin fenotip örnekleri aynıyken, üçüncünün ki farklıdır. Üçüncü hem anneden hem de babadan olmak üzere iki kahverengi gen alır.
Sadece bir X kromozomu taşıyan dişi ya kahverengi ya da yeşildir.yani faktörü taşıyamaz
Kahverengi faktörün kalıtım modeli çalışılırken dikkate alınması gereken beş olası eşleşme vardır. Bunlar fildişi faktörde değindiğimiz model ile tam olarak aynıdırlar.
Ebeveynler Yavrular
Baba Anne Oğullar Kızlar

1.çift y k y/k y
2.çift k y y/k k
3. çift y/k k y/k y
k k
4.çift y/k y y/k y
y k
5.çift k k k k

(y= yeşil k=kahverengi)

İki olasılığın olduğu durumlarda teorik beklenti her biri için %50’dir.

Fildişiler ile ilgili bölümdeki bilgileri kullanarak yapılan eşleşmeler (Kahverengi faktörü belirtmek için k harfi kullanılıyor)
Ebeveynler Yavrular
Baba Anne Oğullar Kızlar

1.çift xx xky xkx xy
2.çift xkxk xy xkx xky
3. çift xkx xky xkx xy
xkxk xky
4.çift xkx xy xkx xy xx xky
5.çift xkxk xky xkxk xky
Bahsettiğimiz kurallara bağlı olarak kahverengi ile kahverengiyi birleştirmek genellikle arzu edilen bir durumdur.Ancak tanınmış mutasyonları inceleyerek görülebilir ki herhangi bir mtasyonlu tür benzeri ile 2 yada 3 yıl boyunca çiftleştirildiğinde vücut ölçüleri rengi melanin birikintileri azalmaya başlar.Bu kuş 2 –3 yıl boyunca yeşil bir kuşla çiftleştirilirse bu durum kolayca düzeltilir.Ancak damızlıklar arasındaki kahverengi kuşların belirli karakteristiklerini koruyabilmek için doğru tür yeşil kuş kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Akik (Agate) ve İsabel:
İno,pastel,opal ve topaz mutasyonların hepsi 4 olası formda görülebilirler;yeşil,kahverengi,akik yada isabel.Saten ya akik yada isabel olarak gözükür.Bu yüzden her ne kadar kahverengi ve isabel/akik formlerin kendileri mutasyonlar olsalarda bunlar yeşil ile birlikte”klasik” renkler olarak kabul edilirler.
Kırmızı kanarya elde etme girişimlerinden çok uzun zaman önce realistik pigmentin mutasyonları vardı ve kahverengi mutasyon üzerindeki çalışmalar günümüze kadar süre gelmiştir.1900 yılında Hollandada bir başka mutasyon ortaya çıkmıştır.Aslında buna benzer fenotipe sahip bir kuşun 1709’da Fransa’da görüldüğü kaydedilmiştir.Bu kuş yeşil ebeveynlerden elde edilir ve akik olarak adlandırılır.Akik faktörü melanin pigmentinin tüm türleri için değiştirici görevi görür.Eumelanin çizgilenmelerine yol açar.Tüyün uçlarındaki phaeomelaninin daha solgun olarak daha dar bir alanda toplanmasına sebep olur.Alttüylerin kömür karası-gri ve boynuzsu alanların ten rengini almasını sağlar.Melanin çizgilerinin genişiliğinin azalması ile daha fazla lipokrom renklenmesi görülebilir.ve böylece daha koyu bir renk görünümüne sahip olur.Örneğin :siyah çizgili sarı.yıllar boyunca yapılan seçici yetiştirme elde edilen kuşların sergi standartlarına sahip olmasını hedeflemiştir.Böylece yüksek standartlı bir sergi kuşu başının üzerinde arkasında yanlarında ve göğüs bölgesinde çok belirgin çizgilere sahip oldu.Bu tüm mutasyonlarda istenilen çizgi oluşumuna uygundur ancak çizgilerin genişliği çok ciddi olarak kısıtlanmıştır.Bu ideal modeli intensif tüylerde elde etmek intensif olmayan ve dimorfik tüylerde elde etmekten daha kolaydır.Sergi için yetiştirilen akik kuşlarda bıyık bulunması arzulanır”self”kuşlarda yeni tip dimorfik faktörler bulunduğundan ve mükemmel hale getirildiğinden beri akik hak ettiği popülerliği kazanmıştır.Akik ve dimorfik faktörlerin kombinasyonu yetiştiriciler tarafından çok beğenilir.
Saten mutasyonunun tanıtımı ile diğer hiçbir mutasyonda görülmeyen şekilde bu faktörleri taşıyan akiklerin diğer homozigot benzerlerinden farklı bir fenotip taşıdıkları anlaşılmıştır:kanatlarda siyah çizgiler ve siyah renklenme kuyruk tüylerinin gümüş renk alması memnuniyet verici bir görünümdür.Birkaç sezon boyunca bu örnekler,özellikle dimorfik tüy tipinde olanlar sergilerde büyük ödüller kazanmışlardır.Bu durum daha sonra keskin karakter jürilerinin kuşları yazılı standartlara göre yada yeni standartlar yazma konusunda ısrar etmelerine kadar sürmüştür.Bunu sonucunda yazılı standartlar tüm dünyada kabul edilmiştir.Şu anda sergilerde orijinal fenotip taşıyan akikler piredominant konumundadır.tüy tipleri dikkate alınarak yapılan çiftleştirilmelerde ki kurallar tüm kanarya türleri için geçerlidir ve daha önceki sayfalarda lipokrom variyeteleri için verilen tavsiyeler buradada uygulanmalıdır.Bu sayede iyi bir temel rengi ve iyi melanin dağılımına sahip kuşlar boşa harcanmamış olacaktır.
Akikleri yada isabelleri yetiştirirken de benzer ile çiftleştirilmelidir örneğin akik ile akik çiftleşmesi idealdir.Bir sonraki en iyi alternatif akik ile isabel çiftleşmesidir.Akik yada isabelin yeşil yada kahverengi ile çiftleştirilmesi ancak yeni bir mutasyonun stabilize edilmesi yada genişletilmesinin amaçlandığı özel durumlarda söz konusu olmalıdır.Böyle bir çiftleşmeden meydana gelebilecek yavrular ya fazla işretli akikler ve isabeller yada zayıf işaretli yeşiller ve kahverengilerdir.B


Admin  ekanarya@ekanarya.com    
Bu Başlık 6414 kez İncelenmiştir.

ÜYELİK
Ana Sayfam Yap
Kullanıcı Adı:
Parola:
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum?
Yeni Üye
ViTRiN

REKLAMLAR
SAYFA İSTATİSTİĞİ
 Aktif Ziyaretçi:2
 Bugün:69 
 Dün:217 
 Toplam:1392314